• Header prikkels bijten niet evenementen

De boekhandel als adviseur op het terrein van hoogsensitiviteit

Veel hoogsenstieve personen weten niet dat ze hoogsensitief zijn. Vaak beginnen mensen pas te zoeken naar informatie als ze merken dat ze niet lekker in hun vel zitten door bijvoorbeeld vermoeidheid, zichzelf verliezen in het contact met anderen, moeite met grenzen of de juiste zelfzorg of een burn-out of bore-out is ontwikkeld. De boekhandel is hierbij een belangrijke informatiebron. 

Veel mensen struinen graag rond in de boekhandel en zoeken in de boekenkasten naar boeken waar zij zich in herkennen. Of ze vragen de boekhandelmedewerker naar advies voor het juiste boek voor hun situatie. Vaak hebben ze al ontdekt op internet via de gangbare lijstjes met kenmerken dat ze hoogsensitief zijn of dat hun familielid, vriend of vriendin hoogsensitief is.

De boekhandels zijn de eerste lijns adviseurs naar de juiste literatuur. Het is dus belangrijk om als boekhandeleigenaar of -medewerker zelf te beschikken over de juiste basiskennis als het gaat om boeken over hoogsensitiviteit. Omdat wij begrijpen dat het soms lastig is om in de veelheid van boeken over hoogsensitiviteit het juiste boek aan te raden, dragen wij graag een steentje bij om duidelijk te maken waarin "Prikkels bijten niet!" zich onderscheid van de andere boeken over hoogsensitiviteit.


 1. Het eerste boek over hoogsenstieve HSS en onderprikkeling

  Nog nooit is er in Nederland en Vlaanderen een uitgebreid boek over en voor de hoogsenstieve HSS verschenen. 
  Nog geen enkel boek over hoogsensitiviteit gaat in op stress door overprikkeling EN onderprikkeling.

  Wat is hoogsensitiviteit?
  Elain Aron de Amerikaanse onderzoekster en psycholoog ontdekte dat 20% van de mensen hoogsensitief zijn. Deze mensen nemen veel meer subtiele zintuiglijke details waar, heeft een diepgaande informatieverwerking en denken dus veel en diep na. Ze hebben zeer veel empathie voor anderen. Ze voelen de ander aan en begrijpen het perspectief van de ander heel goed. Ook willen ze graag iets doen met de informatie, reflecteren ze diepgaand en kunnen ze emotioneler reageren. Door de eigenschappen van hun bedrading in het brein zijn ze sneller gestresst, ook wel overprikkeld genoemd.
  De tijd dat HSP gezien werd als een Amerikaans bedacht fenomeen of iets zweverigs van de New Age-beweging ligt grotendeels achter ons. Hoogsensitiviteit is lange tijd vooral buiten de academische wereld omarmd. Sinds 2010 ontstaat er steeds meer academische belangstelling in vooral Europa. Langzamerhand lijkt er iets te veranderen doordat onderzoekers steeds meer wetenschappelijk bewijs vinden voor het bestaan van hoogsensitiviteit.

  De meeste boeken gaan in op de algemene eigenschappen van hoogsensitiviteit. Prikkels bijten niet! focust op hoogsensitiviteit en de extra eigenschappen die hoogsensitieve personen hebben die floreren bij afwisseling en dynamiek. 

  De hoogsenstieve High Sensation Seeker
  Veel hoogsensitieve personen herkennen zich niet goed in de bestaande boeken en artikelen over hoogsensitiviteit. Dat komt omdat een derde van de hoogsensitieve personen een prikkelzoekende HSP is, een hoogsensitieve High Sensation Seeker (HSS). Deze mensen hebben naast hun hoogsensitieve eigenschappen vier extra kenmerken:

  1. Het zoeken naar een fysieke kick en avontuur.
  2. Het opdoen van nieuwe ervaringen en realiseren van verandering en vernieuwing.
  3. Ontremming
  4. Neiging tot snel vervelen

  Deze mensen begrijpen soms weinig van de tegenstrijdigheden in hun aard, dat geeft veel innerlijke conflicten. Ze kunnen hun enthousiasme voor nieuwe onderwerpen en activiteiten, behoefte aan nieuwe mensen en omgevingen en hun gedrevenheid en daadkracht niet goed rijmen met de andere kant van zichzelf. Het alleen willen zijn, rust nodig hebben, snel gestrest worden en het zorgvuldig afwegen van de verschillende kanten van een situatie.

  Prikkels bijten niet! gaat in op de vier extra eigenschappen van de hoogsensitieve HSS, de gevolgen die dat heeft in het dagelijks leven, de kwaliteiten en valkuilen en praktische tips hoe je daarmee omgaat. Zodra de boekhandel het idee heeft dat er mogelijk sprake is van hoogsensitieve personen die behoefte hebben aan meer afwisseling en snel verveeld zijn, is dit boek een aanrader.

  De hoogsensitieve High Sensation Seeker

  Is hoogsensitief en heeft een aangeboren temperament met een grote gevoeligheid voor interne en externe stimuli en het diepgaand verwerken van en sterk reageren op deze informatie.
  Heeft een sterke drive naar vernieuwing en verandering of fysieke ervaringen die intense gevoelservaringen geeft.
  Is snel verveeld en vermijdt sleur, routine en verveling en vertoont meestal één of meer kenmerken van ontremming.

  Saskia Klaaysen 

   

 2. Op basis van theorie en gedegen onderzoek

  De onderbouwing van dit boek bestaat uit veel theorie en conclusies uit het uitgebreide praktische onderzoek naar HSP en HSS en onderprikkeling. Dit  onderzoek heeft Saskia Klaaysen in het najaar van 2018 uitgevoerd. Uit het onderzoek komen grote verschillen tussen de HSP en hoogsenstieve HSS.

  1368 deelnemers hebben meegedaan met het onderzoek. Hiervan zijn 696 HSP en 557 hoogsensitieve HSS en 142 niet hoogsensitief volgens de gehanteerde criteria voor hoogsensitiviteit en hoogsensitieve HSS. Deze niet hoogsensitieve personen zijn uitgesloten van het onderzoek. Dit betekent dat 1253 deelnemers hebben meegedaan die voldoen aan de criteria. 

 3. Persoonlijke praktijkvoorbeelden van hoogsensitieve HSS

  Ruim 200 hoogsensitieve HSS hebben meegepraat met de inhoud van het boek via een besloten groep op Facebook. In het hele boek worden voorbeelden en quotes aangehaald uit hun dagelijkse leven. Dit maakt de uitleg van de theorie levendig. De voorbeelden en quotes zorgen voor veel herkenning (soms met een lach en een traan). 

  Er bestaat veel ontwetendheid
  Van de hoogsensitieve personen is 70% een rustzoekende HSP. Ongeveer 30% behoort tot de hoogsenstieve HSS. Uit het onderzoek van Saskia Klaayen blijkt dat ongeveer 40% van de hoogsensitieve personen geen idee heeft welk type ze zijn. En 1 op de 5 hoogsensitieve HSS is zich niet bewust dat ze juist meer afwisseling en diversiteit in mensen, activiteiten en omgeving nodig hebben om goed te functioneren. Als hoogsensitieve HSS erachter komen dat er niets mis met ze is, maar dat ze beschikken over andere extra eigenschappen, ontstaat er veel opluchting en blijdschap. 

  De standaard hoogsensitieve ‘neem rust’ adviezen kunnen averechts uitpakken. Een hoogsensitieve HSS heeft namelijk continue actief te balanceren tussen overprikkeling en onderprikkeling. Overprikkeling is stress van te veel externe prikkels zoals prikkels van de sociale contexten of nieuwe situaties of innerlijke prikkels zoals gedachten en emoties. Onderprikkeling is stress door verveling als je te weinig te doen hebt of gebrek aan voldoende kwalitatieve prikkels die blijdschap voldoening en zingeving geven. Hoogsensitieve HSS hebben te leren om tijdig te schakelen naar een hogere of lagere versnelling. Dat valt niet mee als je alle stress onder de noemer overprikkeling gooit.

  Het merendeel beseft dit niet en hebben ze zichzelf een leefstijl aangemeten die niet past bij de bedrading van hun brein. Vele problemen, burn-outs en bore-outs kunnen voorkomen worden door een juiste informatievoorziening en bewustwording voor de juiste zelfzorg. De kwaliteiten van een hoogsensitieve HSS zoals creativiteit, nieuwsgierigheid, lef en enthousiasme kunnen bij een grotere zelfkennis veel meer de ruimte krijgen. Innovatie, vernieuwing en verandering zijn talenten die hard nodig zijn in deze maatschappij. 

  Dit boek draagt bij aan meer bewustwording, inzicht en het ontwikkelen van een positieve passende levensstijl voor de hoogsenstieve HSS en biedt in de vorm van het hoogsenstieve HSS-kompas een praktische toolkit aan.

   

 4. Deskundigheid en praktische toolkit: hoogsensitieve HSS-kompas

  Saskia Klaaysen is zelf een hoogsensitieve HSS. Ze wist al jong dat ze hoogsensitief is, maar herkende zichzelf vaak maar deels in andere hoogsensitieve personen en de boeken. Ze heeft gedurende haar leven met vallen en opstaan leren omgaan met haar eigen dynamiek tussen onder- en overprikkeling. Ze weet als geen ander waar je als hoogsensitieve HSS tegen aan loopt en wanneer je vleugels krijgt en in flow raakt. Haar missie is dat andere hoogsensitieve HSS zichzelf herkennen en hun eigen tegenstrijdige kanten eerder accepteren en er naar gaan leven. De wereld wordt een stuk kleurrijker en innovatiever als hoogsenstieve HSS hun kwaliteiten beter benutten en de wereld in brengen. Werkgevers, ondernemers en de maatschappij profiteren hiervan.

  Het is belangrijk om kennis te hebben van de eigenschappen, de bedrading van het hoogsensitieve brein, de kwaliteiten en valkuilen en de overeenkomsten en verschillen die HSP en hoogsensitieve HSS hebben. Zelfacceptatie, zelfcompassie, welzijn en vitaliteit ontstaan uit zelfkennis. Als je jezelf kent, heb je zelfbewustzijn. Je bent je bewust wanneer je variatie en uitdaging nodig hebt of je rust moet pakken. Je herkent wanneer je in een flow door kan gaan en wanneer de energietank leeg is.

  Dit boek biedt een praktische toolkit in de vorm van het hoogsensitieve HSS-kompas. Het hoogsensitieve HSS-kompas is een praktische wegwijzer om te bepalen op welk gebied de hoogsensitieve HSS beter kan leren functioneren en hoe dat moet.

  Saskia Klaaysen heeft zich sinds 2008 ontwikkeld tot expert hoogsensitiviteit en hoogsensitieve HSS. In 2018 mocht zij de titel HSP Professional van het Jaar in ontvangst nemen tijdens het landelijke HSP Congres in Ede. Ze spreekt op diverse HSP congressen en is afgelopen jaar regelmatig geinterviewd in de bladen. 

 5. Voor hoogsenstieve HSS, familieleden, werkgevers, coaches en therapeuten. Het boek wordt aangeraden door experts.

  Het boek leert volwassen hoogsenstieve HSS zichzelf beter te begrijpen, maar is ook geschikt voor familieleden, werkgevers, therapeuten en coaches die meer inzicht willen in het functioneren van een hoogsensitieve HSS. Hierdoor kunnen ze meer begeleiding op maat bieden en bewuster de kwaliteiten van een hoogsensitieve HSS inzetten. Het hoogsenstieve HSS-kompas biedt hierin een wegwijzer.

  Diverse vooraanstaande experts op het gebied van hoogsensitiviteit in Nederland raden het boek aan. Onder andere Esther Bergsma, Esther Kaastra, Sonja Morbe en Xandra van Hooff. Ook professionals, zoals Fokje Westerling en Ron van Putten readen het boek aan. Lees hieronder hun recensies of bij het tabblad recensies.


 • Prikkels bijten niet

 • Auteur Saskia Klaaysen

 • Het hoogsenstieve HSS-kompasRecensies