• Header 1 Prikkels bijten niet bestel het boek
Esther Bergsma

De hoogsensitieve mensen die naast rust ook veel afwisseling en uitdaging nodig hebben, voelden zich niet altijd begrepen. Maar die tijd is voorbij. Saskia Klaaysen beschrijft in dit boek heel herkenbaar waar de hoogsensitieve sensatiezoekers mee worstelen en geeft handvatten waarmee zij hun interne tegenstellingen kunnen leren balanceren. Dit boek is kortom een belangrijke aanvulling op de bestaande boeken over hoogsensitiviteit. Gedegen, vernieuwend en praktisch. Een aanrader voor elke hoogsensitieve persoon die graag nieuwe prikkels opzoekt.

Esther Bergsma - Expert Hoogsensitiviteit, auteur van 'Hoogsensitieve kinderen' en 'Het hoogsensitieve Brein' www.hoogsensitief.nl

Xandra van Hooff

Saskia heeft een fantastisch boek geschreven. Ze trekt conclusies uit haar onderzoek door naar het dagelijkse leven van de hoogsensitieve High Sensation Seeker. Met de sterke theoretische grondlaag die ze hiervoor legt in het eerste deel van het boek, is het een onmisbaar werk in de kast van iedere zichzelf respecterende HSP-deskundige. Maar ze gaat veel verder dan dat! In de hoofdstukken die volgen laat ze zien dat ze het onderwerp volledig in de vingers heeft. Van onderprikkeling, overprikkeling, verveling en flow tot aan de stress, angst voor afwijzing en jobcrafting laat ze zien dat ze de ins- en outs van haar vakgebied weet te vertalen in praktische modellen en tientallen tips voor een optimaal leven. Een groot geschenk is dit meesterwerk voor alle personen die floreren bij dynamiek en variatie.

Xandra van Hooff - Deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit https://www.moedigeleiders.nl

Esther Kaastra

Met het boek ‘Prikkels bijten niet’ zet Saskia iets in de wereld waar veel behoefte aan is bij de HSP die zichzelf niet herkennen in de ‘standaard’ kenmerken van hoogsensitiviteit. Daar waar men vaak denkt dat er sprake is van een stress, overprikkeling en zelfs een burn-out is er veel vaker dan men denkt, sprake van onderprikkeling en verveling, met als gevolg, een bore-out. Door haar boek heb ik ontdekt dat dit bij mij ook het geval was op m’n 23ste. En ik heb altijd gedacht dat het een burn-out was. Wat blijkt, het was een kwalitatieve bore-out. Zelfs als ervaren begeleider op het gebied van hoogsensitiviteit en werk zijn er voor mezelf nog meer puzzelstukjes op z'n plek gevallen. Wat zorgt voor nog meer rust en begrip voor mezelf en weten wat ik nodig heb om optimaal te functioneren. Er worden zaken benadrukt die je wel merkt bij jezelf, maar niet begrijpt, je kan er geen woorden aan geven. Bijvoorbeeld hoe het komt dat je in staat van verveling niet tot ordenen komt. Dit boek is zo nodig om jezelf nog beter te leren kennen als HSP of om de HSP die je begeleidt nog beter te begrijpen en juist te begeleiden. Zonder dit puzzelstuk kan je je puzzel niet leggen.

Esther Kaastra - Eigenaar HSP & Werk https://hspenwerk.nl

Fokje Westerling

Ik ben heel blij met ‘Prikkels bijten niet’. Het vertelt een completer verhaal over hoogsensitiviteit dan we tot nu toe in veel literatuur en in de media zien. Eerst gaat het in op wat hoogsensitiviteit in essentie is en wat we erover weten uit onderzoek. Dan wordt helder dat er meer ‘typen’ HSP bestaan dan vaak wordt gedacht. Niet elke HSP ervaart zichzelf als rustzoeker. Er zijn ook ‘prikkelzoekers’ (hoogsensitieve high-sensation seekers), introvert of extravert, en die hebben een grote klus: hoe vind en behoud ik een gezonde dynamiek tussen overprikkeling en onderprikkeling en voorkom ik burn-out én bore-out. Dit is de kern van ‘Prikkels bijten niet’. Het biedt veel inzichten en handvatten en is hiermee ook een waardevol boek voor professionals. Natuurlijk is meer (brein)onderzoek nodig naar hoogsensitiviteit, en ook daarop biedt het boek perspectieven.

Fokje Westerling - Coach, mindfulness- & zelfcompassietrainer, opleider SolidConcepts https://www.solidconcepts.nl

Sonja Morbe

Het boek 'Prikkels bijten niet’ biedt enorm veel informatie en verheldering. Het is een boek voor professionals om steeds opnieuw in te bladeren: je vindt er waardevolle visuele beelden, cijfermatige tabellen en samenvattingen in van veel onderzoeksdata. Dit maakt het boek praktisch. Het is een boek waar goede verbanden worden gelegd vanuit HSP / HSS naar bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, stress, over- of onderprikkeling. En het leest ook fijn, omdat de auteur oprechte persoonlijke casuïstiek deelt van haarzelf en van anderen. Zoveel herkenning! Dit boek komt bij mij in de kast en op de tafel tijdens mijn trainingen.

Sonja Morbé - Onderwijsspecialist hoogbegaafdheid https://www.wijssein.nl

Ron van Putten

In dit boek heeft Saskia Klaaysen haar ervaring, eigen onderzoek en relevante bronnen bij elkaar gebracht en introduceert ze haar eigen model: het hoogsensitieve HSS-kompas. Het kompas helpt bij het tot zijn recht laten komen van de talenten van een hoogsensitieve HSS en maakt van alle onderdelen van het boek een samenhangend en kloppend geheel. ‘Prikkels bijten niet’ begint met de uitleg van hoogsensitiviteit, de verschillende types HSP en de hoogsensitieve HSS. Wat zijn de kenmerken en wat zijn de verschillen? De verschillen zijn onderbouwd met resultaten uit haar onderzoek naar HSP & HSS en onderprikkeling. De voorbeelden van deelnemers aan het onderzoek zijn persoonlijke ervaringen en roepen vaak een gevoel van herkenning op. Echt steengoed is de beschrijving van de dynamiek tussen over- en onderpikkeling in deel 2. De optimale prikkelcurve, kwantitatieve en kwalitatieve bore-out, de vier fasen van een bore-out, wat helpt bij onder- en overprikkeling, omgaan met afwijzingsgevoeligheid, het zijn stuk voor stuk onderwerpen waar veel mensen wat aan gaan hebben. Ze geven inzicht, verklaren en leren je omgaan met de dynamiek. Er wordt ook aandacht besteed aan de hoogsensitieve HSS in de context van werk. De plek waar je een groot deel van je tijd doorbrengt en waar de dynamiek evengoed speelt. Hoe ga je daar om met je behoefte aan afwisseling, verandering en vernieuwing. Het laatste deel zoomt in op een zevental voorwaarden voor een gezonde dynamiek in het leven van een hoogsensitieve HSS. Welke het zijn en hoe kun je daar op een authentieke manier invulling aan geven? Ook dit deel bevat weer veel handreikingen. Dit waardevolle boek is een wegwijzer voor de hoogsensitieve HSS en professionals die er vanuit hun vak mee te maken hebben. Het is gedegen, praktisch en geschreven in een heldere no-nonsense stijl. Een absolute aanrader!

Ron van Putten - Coach & Visueel Facilitator | Begeleid leidinggevenden en teams in verandering, van controle naar anders vasthouden. https://www.nautilus-ct.nl

Saskia Klaaysen, specialiste hoogsensitieve personen (HSP) en high sensation seekers (HSS), gericht op nieuwe intense ervaringen, biedt hier haar eigen model (kompas) om deze mensen tot hun recht te laten komen. Er zijn drie delen. Eerst over de HSS-er; vier types HSP-ers. Dan over gedragsdynamiek door onderen overprikkeling versus flow met aandacht voor de relatie stress/brein; boreout en burn-out; verveling; onderprikkeling en flow. Dan het derde deel: het HSS-kompas: wegwijzer voor de HSP/HSS-er gericht op zelfacceptatie; jobcarving en -crafting; afstemmen denken, voelen en doen. Er wordt diep ingegaan op HSP/HSS in relatie met werk en de behoeften aan afwisseling, verandering en vernieuwing. Deze publicatie bevat figuren, schema's, tabellen, praktijkvoorbeelden, eindnoten en een literatuurlijst, gekaderde begrippen en onthoudpagina's; geen register. Deze gedegen, vernieuwende gids door een combinatie van theorie, onderzoeksgegevens en ervaring, leidend tot bewustwording en zelfacceptatie, is bedoeld voor de HSP/HSS-er zelf, partners, familie, vrienden, coaches en werkgevers, is aanvullend op gelijksoortige publicaties.

Recensent: Drs. Ben Daeter NBD Biblion NBD Biblion